Vanliga begrepp För bostad och lägenhet

Hem / Vanliga begrepp

Språket som används när man pratar fastighet och bostäder kan ibland vara svårt att hänga med i. Här hittar du vanliga begrepp som används när man diskuterar kontrakt, bostad eller hyresavtal.

Vanliga termer och begrepp

Hyresnämnden

Hyresnämnden hjälper till och medlar i tvister som rör just bostäder. En väldigt vanlig fråga de får är om hyresgästen har rätten att hyra ut sin lägenhet i andra hand. Ärendet kan komma att gå så långt som till nämnden.

Besiktning

Detta genomförs både när hyresgästen flyttar in och när denne flyttar ut. En besiktning innebär en undersökning av lägenhetens allmänna skick så att man ser till att den lämnas i samma skick som hyresgästen fick den i. Hittas några brister ska hyresgästen betala för dem innan (eller strax efter) denne flyttar ut från lägenheten. Detta förstås om hyresgästen eller någon denne känner orsakat skadan.

Bostadskö

Såsom det låter, du ställer dig i en elektronisk kö för en viss hyresmäklare och får en poäng per dag. Ju fler dagar du står i kö, desto fler poäng får du. När en ledig lägenhet läggs ut på hemsidan får personen som har flest poäng och som ansöker om lägenheten flytta in. Detta just för att denne väntat längst och därmed är mest berättigad att få lägenheten denne ansökt om.

Hyreskontrakt

Kontraktet du som hyresgäst skriver på i samband med att du flyttar in i lägenheten. Kontraktet innehåller allting du behöver veta om lägenheten och om vilka regler som gäller.

Andrahandskontrakt

Att hyra ut sin lägenhet i andra hand innebär att man räknas själv som hyresvärd medan den som hyr lägenhet blir hyresgästen. Den som då hyr i andra hand har då inget förhållande till fastighetsägaren utan all kontakt ska ske med den som hyr ut lägenheten i andra hand. Har man till exempel en inneboende innebär det inte samma sak som att hyra ut i andra hand då man delar samma lägenhet.

Vanliga förkortningar

Lgh

Förkortning för lägenhet – hittas många gånger även i adress för att specificera vilken bostad i en byggnad det gäller.

Kvm

Förkortning för kvadratmeter, kan även skrivas som ”M2”.

Enl. Ök

Enligt överenskommelse – Förekommer oftast i kontrakt för att understryka att det är något ni diskuterat och kommit överens om innan.

R.o.k

Rum och kök – förklarar hur många rum som finns i en bostad. 1 R.o.k betyder att det finns ett rum utöver badrum, förråd, hall och kök. Det utesluter däremot inte att kök eller hall tillhör detta rum.