Bostadsbristen i Sverige

Hem / Bostadsbristen i Sverige

Visste du att hela 204 av Sveriges 290 kommuner har flaggat om en bostadsbrist? Att det råder bostadsbrist i Sverige är det troligtvis redan många som vet, men att den skulle vara så omfattande är inte alla varse om. Tittar vi på hur det såg ut förra året är det tre färre kommuner än tidigare, men bostadsbristen är fortfarande så pass omfattande att långt ifrån alla har någonstans att bo. Idag är det främst de mindre kommunerna utanför storstadsområden som kan erbjuda lägenheter till alla i området. Tittar vi däremot på de större städerna som Stockholm och Göteborg, eller städer med högskola, är bostadsbristen mycket stor och uppnår ca 87 %.

Vad innebär bostadsbrist

Bostadsbrist innebär kort och gott att det finns en större efterfrågan av bostäder än tillgångar. När många människor bor, studerar och arbetar i en kommun kommer också fler bostäder att behöva byggas. När man talar om bostadsbristen i Sverige är det främst hyresrätter som det talas om. Bostadsrätter finns det idag gott om, men få har möjlighet att köpa på grund av de höga kostnader som ett bostadsköp innebär. För att minska bostadsbristen behövs fler hyresrätter byggas, med hyror som människor har råd att klara av. Nyproduktioner är idag ett måste för den som vill ha en lägenhet, alternativt möjlighet att hyra i andrahand, även om ekonomin inte alltid håller.

Bostadsbristen i Sverige med åren

Den rådande bostadsbristen i Sverige är egentligen inget nytt och något som vi har dragit med genom årtionden. Tittar vi dessutom på hur det såg ut under förra sekelskiftet hade Sverige den absolut sämsta bostadsmarknaden i hela Europa. Det var inte helt ovanligt att människor och större familjer var tvungna att tränga ihop sig i mycket små lägenheter, allt för att kunna ha ett tak över huvudet. Redan på 20-talet började HSB få in information om en ökad efterfrågan av bostäder och under 30-talet fick Sverige sin första bostadspolitik.

Efter kriget på 40-talet var bostadsbristen dock fortfarande stor i landet och de statliga pengarna kom till användning för att bygga fler hyresrätter och bostäder.

Under 70-talet skedde dock en mycket stor satsning i hopp om att bygga bort bostadsbristen i Sverige. Visst gick projektet till en början riktigt bra, men under 80-talet sjönk bostadsbygget åter och endast 800 bostäder byggdes i Göteborg under år 1987. På tidigt 2000-tal rapporterade Bolagsverket att det skulle komma att krävas ca 5000 och 10 000 bostäder om året i staden för att råda bot på bostadsbristen - och det är utan att räkna med den bostadsbrist som redan fanns.

Bostadsbristen i Stockholm

Det finns få områden i Sverige som är i nivå med bostadsbristen i Stockholm. Länsstyrelsen har rapporterat att det samtliga kommuner tillhörande Stockholm – med undantag för två – lider av bostadsbristen. I Stockholm efterfrågas inte bara större lägenheter för familjer, utan möjligheten att få en bostad till ett rimligt pris! Att bo i staden är mycket dyrt för de allra flesta och att få en hyresrätt med förstahandskontrakt kräver många år i bostadskön. De enda kommuner som svarade att de fanns en balans på bostadsmarknaden var Nykvarn och Upplands Väsby. Fokus på det här och på nästkommande år är att bygga 53 000 nya bostäder. Endast 39 % av dessa bostäder kommer dock vara hyresrätter, vilket återigen bidrar till att antalet hyresrätter hamnar på efterkälke. Nyproducerade hyresrätter har också en mycket hög hyra som är svår för många att klara av.