Bostadsbristen i Sverige idag

e298f6931d926c8c7921b4f3529c2e39cbe02020092bf7e434006b8162c510afBostadsbristen i Sverige är något som har varit på tal i flera år – dock är det inte förrän på sistone som det har konstaterats att det är ett verkligt akut problem. Cirka 94% av Sveriges befolkning bor i orter där det råder någon form av bostadsbrist – detta är alltså hela nio av tio personer!

Största bristen är förstås på lägenheter, men på senare tid även på villor och bostadsrätter.

I Sverige finns det 290 kommuner och 240 av dem informerade i början av året att de har bostadsbrist – en siffra som dessvärre dubblats på tre år då siffran 2014 var 126 stycken kommuner. Endast tio kommuner har på senare år rapporterat att de har överskott på bostäder.

De som lider mest av bostadsbristen är ungdomar som vill flytta hemifrån men inte kan, studenter och nyanlända, men även de gamla som önskar flytta från villa till lägenhet. Dessvärre har det rapporterats att ungdomar har fått tacka nej till ett jobb inom till exempel Stockholmsområdet då de har sett det som en nästintill omöjlig uppgift att hitta sig ett boende i närheten (alternativt att boenden som finns har för hög hyra på grund av konkurrens och läglighet).

Dock är de goda nyheterna på detta plan att kommuner gör allt de kan för att motverka denna bostadsbrist. Det påbörjas nästan dagligen nya byggprojekt runtom i hela landet. för både byggnad av seniorboenden och vanliga lägenheter, som det arbetas hårt med från grund till färdig lägenhet. Det enda lilla minuset är ju att det tar sin lilla tid, flera år om man har otur, då det är extremt viktigt att resultatet blir professionellt och så bovänligt det bara kan bli. Så ja, det är brist på lägenheter idag, men om några år ser det förhoppningsvis inte likadant ut då det arbetas mycket för att göra prognosen bättre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*